I.K.S. Blackfire

I.K.S. Blackfire IKEF and KLAW

 

                  I.K.S. Blackfire Flagship of 3rd Fleet of IKEF and Flagship of House K'pel.


 
 

                                                    I.K.V. Blackfire KLAW 4th Fleet